Transformacja miast w kierunku Zielonego Ładu - prezentacje i zapis video

Lokalne środowisko przyrodnicze Opublikowano: 22.10.2020
Jak budować potencjał wewnętrzny miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami – o tym rozmawiano podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego przez ZMP.

Już ponad pół roku przedstawiciele miast, eksperci i specjaliści spotykają się za pośrednictwem łączy internetowych i dyskutują na temat wyzwań związanych z wewnętrznymi potencjałami rozwoju miast i tego, jak te potencjały uruchamiać. Dziesiąte seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” poświęcone było transformacji miast w kierunku Zielonego Ładu.

Degradacja środowiska i zmiany klimatu stanowią obecnie jedne z najważniejszych wyzwań dla miast. Jak podaje w raporcie za 2019 rok Europejska Agencja Środowiska, rocznie z powodu samej tylko złej jakości powietrza przedwcześnie umiera 45 tysięcy Polaków. Podczas gdy średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w większości krajów Europy wynosi mniej niż 1 ng/m³, w Polsce jest to 6 ng/m³. Spośród 50 europejskich miast, w których badano jakość powietrza, aż 60% tych najbardziej zanieczyszczonych stanowiły miasta polskie. 

Aby sprostać tym gigantycznym wyzwaniom, potrzebne jest nowe podejście do zintegrowanego i strategicznego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej (zielonej/ekologicznej) gospodarki. 

W styczniu tego roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet działań i środków w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Mają one na celu przejście ku zrównoważonej, zielonej transformacji i Europie neutralnej klimatycznie. Podejście takie ma mieć także przełożenie na środki finansowe UE w latach 2021-2027.

Podczas seminarium biorący w nim udział eksperci Związku Miast Polskich podkreślali potrzebę integracji działań w wielu obszarach i sektorach gospodarki, ze szczególnym naciskiem na tematykę jakości powietrza, transformacji energetycznej oraz gospodarki odpadami. Swoimi doświadczeniami i sukcesami podzielili się z uczestnikami spotkania przedstawiciele Gdyni (ochrona powietrza i efektywność energetyczna), Płońska (wieloletnie i systemowe dążenie do modelu proekologicznego ciepłownictwa) oraz Ciechanowa (system indywidualnej segregacji odpadów). 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium oraz do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania.
Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu

Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, które Związek zorganizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego:

30 października
– podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów – „Instrumenty i narzędzie wspierające rozwój – aspekty finansowe i instytucjonalne”
12 listopada – „Partnerstwo i współpraca międzysamorządowa”
Początek grudnia – Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST przygotowane przez OECD

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

Załączniki:
Program seminarium
Piotr Olkiewicz, ZMP
Gdynia
Zintegrowane podejście do ochrony powietrza - Zdzisław Czucha, ZMP
Płońsk
Efektywne systemy energetyczne - Zdzisław Czucha, ZMP
Ciechanów
Budowa kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych - Krzysztof Choromański, ZMP

Pozostałe aktualności

Polityka społeczna
Miasta dostępne dla wszystkich - relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Dostępność miast była tematem 34. seminarium Forum Rozwoju Lokalnego w cyklu poświęconym endogennym potencjałom małych i średnich miast. Tym razem spotkanie poświęcono najważniejszemu potencjałowi ...
Polityka społeczna
Miasto dostępne dla wszystkich – zapraszamy na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Co to znaczy miasto dostępne? Do rozmowy na ten temat zapraszamy podczas kolejnego seminarium online, które Związek Miast Polskich organizuje 25 maja br. w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
Inne
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...

Partnerzy