Skierniewice – Skutki suszy w mieście - lato 2019

Tomasz Duda, dyrektor techniczny, Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" - wystąpienie podczas VI seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Woda - zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?", które odbyło się on-line w dniu 2 lipca 2020 r.

Partnerzy