Wrocław – Odra - doświadczenie 1997, plan operacyjny ochrony przed powodzią

Jerzy Weraksa, kierownik Sekcji Przeciwpowodziowej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia - wystąpienie podczas VI seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Woda - zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?", które odbyło się on-line w dniu 2 lipca 2020 r.

Partnerzy