Krzysztof Mączkowski, Fundacja Zakłady Kórnickie - Wsparcie finansowe lokalnej gospodarki wodnej

Krzysztof Mączkowski, koordynator programu "Drzewo Franciszka", Fundacja Zakłady Kórnickie - wystąpienie podczas VI seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Woda - zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?", które odbyło się on-line w dniu 2 lipca 2020 r.

Partnerzy