PPP. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – relacja i prezentacje

foto-seminarium_PPP.jpg
23 września Związek Miast Polskich zorganizował kolejne seminarium on-line poświęcone rozwojowi małych i średnich miast. Rozmawiano o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Związek Miast Polskich zorganizował w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne dziewiąte seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie wspierania endogennych potencjałów lokalnych”.
Seminarium odbyło się podczas drugiego dnia Międzynarodowego Forum PPP zorganizowanego tym razem w formule on-line przez Miasto Płock.

- W Programie „Rozwój lokalny” zbliża się już ten momentu, kiedy przejdziemy od fazy projektowania do fazy realizacji. 30 października miasta będą składać kompletne propozycje projektów i później będzie ta możliwość, żeby 15 miast otrzymało całkiem znaczące środki na realizacje swoich projektów – mówił otwierając seminarium Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.- 117 mln euro, które mamy do podzielenia między miasta to znacząca kwota, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb miast. Stąd nasze zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym jako jedną z możliwych odpowiedzi na konieczność źródeł finansowania miejskich inwestycji.

O niezaspokojonych potrzebach inwestycyjnych mówi także zastępca prezydenta miasta Płocka, Jacek Terebus, pełniący także funkcję Przewodniczącego Komisji PPP Związku Miast Polskich. Właśnie w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby inwestycyjne, a dostępność środków, także zewnętrznych jest niewystarczająca, otwiera się pole do działania dla partnerstw publiczno-prywatnych. – Obserwując rynek PPP w Polsce, biorąc pod uwagę działania w tym zakresie samorządów i ilość toczących się postępowań, śmiało możemy powiedzieć, że partnerstwo publiczno-prywatne staje się nowoczesnym narzędziem zarządczym w JST – stwierdza. – PPP identyfikuje i wzmacnia potencjały miast, a także pozwala rozwijać te kierunki, które w polityce długofalowej mają znaczenie dla mieszkańców.

Właśnie wzmacnianiu potencjałów rozwojowych średnich i małych miast przy pomocy projektów realizowanych w formule PPP poświęcone było kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Uczestniczący w nim paneliści – praktycy z samorządów i partnerzy prywatni – pokazywali na konkretnych przykładach zrealizowanych inwestycji, co takie partnerstwo dało obu stronom, jak zainspirowało partnerów do kolejnych działań i wyzwań. 

Pokazane przykłady poprowadziły uczestników spotkania do kilku wniosków. Po pierwsze w szerszej skali niż mogłoby się wydawać zaczynają powstawać projekty pakietowe. Ich cechą jest, że dwa samorządy wspólnie wybierają jednego partnera prywatnego do realizacji swoich odrębnych projektów. Po drugie samorządowcy zgadzają się, że warto dbać o te mniejsze projekty realizowanego w formule PPP, gdyż one często budują i wzmacniają potencjał lokalnych firm. Po trzecie stwierdzono, że formuła PPP jest dla osób pracowitych i ambitnych. Jednocześnie niesie ze sobą wielki potencjał edukacyjny. – Każdy od każdego może się czegoś nauczyć – mówił Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.- Urzędnicy każdego miasta, które przeszło PPP stają się specjalistami i ekspertami. 

Obecnie najwięcej projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest w sferze samorządowej. To miasta, ale jak pokazał przykład prezentowany podczas seminarium – także gminy wiejskie – mogą i realizują projekty PPP. Jest w tej dziedzinie duża różnorodność – dużo zależy od warunków lokalnych,a także od aktywności ludzi.

Zapis wideo seminarium - https://www.facebook.com/Zwiaz... 
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i filmów pokazanych podczas seminarium – poniżej oraz w załącznikach: 

  Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

  Przypomnijmy, że Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań i przedsięwzięć służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone są w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.

  Przedsięwzięcia realizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego wspierane są statutowymi działaniami ZMP skierowanymi na budowanie kultury zarządzania rozwojem lokalnym.

  Załączniki:
  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kobylnicy
  Sierpc - Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
  Sopot - Centrum Haffnera

  Pozostałe aktualności

  Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
  grafa-frl-35-1.jpg
  Doświadczenia i wyzwania na czas niepewności – relacja i zapis wideo seminarium FRL
  Niestabilność, niepewność, ryzyko to tylko niektóre z synonimów dzisiejszej rzeczywistości. Jest dziś niezwykle trudnym wyzwaniem efektywne zarządzanie finansami miasta. ZMP zorganizował kolejnym Forum Rozwoju Lokalnego poświęcone tej tematyce.
  Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
  grafa-frl-35-2.jpg
  Doświadczenia i wyzwania na czas niepewności - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
  Niestabilność, niepewność, ryzyko to tylko niektóre z synonimów dzisiejszej rzeczywistości. W takiej sytuacji niezwykle trudnym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie finansami miasta. ZMP zaprasza do udziału w kolejnym Forum Rozwoju Lokalnego.
  Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
  grafa-frl-35-2.jpg
  Doświadczenia i wyzwania na czas niepewności - zapraszamy na seminarium FRL
  Niestabilność, niepewność, ryzyko to tylko niektóre z synonimów dzisiejszej rzeczywistości. W takiej sytuacji niezwykle trudnym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie finansami miasta. ZMP zaprasza do udziału w kolejnym Forum Rozwoju Lokalnego.
  Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
  Lublin-prezydent_K__uk.jpg
  Nadchodzi godzina próby
  Jeśli wspólnie z rządem nie pochylimy się nad uwarunkowaniami dotyczącymi potencjału rozwojowego samorządów, to znajdziemy się w sytuacji utraty znaczących dochodów budżetu państwa – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP.
  Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
  foto-seminarium-fb_Zgierz.jpg
  Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji – relacja i zapis wideo seminarium FRL
  Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji było tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim (WUF11) w czerwcu w Katowicach.
  Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
  Www__7_.png
  Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji - zapraszamy na transmisję seminarium
  Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

  Partnerzy