Jan M. Czajkowski, ekspert ZMP - Finanse miast na prawach powiatu i gmin 2006-2019

Jan M. Czajkowski, ekspert ZMP - wystąpienie podczas V seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się on-line w dniu 18 czerwca 2020 r.

Partnerzy