Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego - Plan na rzecz odbudowy Europy

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego - wystąpienie podczas V seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się on-line w dniu 18 czerwca 2020 r.

Partnerzy