Wyszków – Uporządkowanie zasobu nieruchomości a rozwój miasta

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich - wystąpienie podczas V seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się on-line w dniu 18 czerwca 2020 r.

Partnerzy