O funduszach unijnych i KPO – relacja i zapis wideo seminarium FRL

Czego można spodziewać się w systemie finansowania projektów samorządowych – o tym mówiono podczas XXIII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego funduszom UE 2021-2027 oraz KPO.

Pierwsze tej jesieni seminarium Forum Rozwoju Lokalnego cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział bezpośrednio oraz obserwując transmisję na facebooku ponad 400 przedstawicieli miast. Sprawił to niewątpliwie wyjątkowo aktualny i gorący temat, jaki Związek Miast Polskich postanowił tym razem podjąć: „Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy”. Wybrano go na wyraźne sygnały od miast.

- Staramy się dziś przedstawić tę wiedzę w najbardziej użyteczny sposób - powiedział Tomasz Potkański, zastępca dyrektora ZMP. Dlatego podczas seminarium nie były omawiane po kolei wszystkie instrumenty finansowe dostępne dla miast, ale eksperci ZMP pokazali uczestnikom, jaka potrzeba samorządu może być finansowana przy pomocy którego instrumentu. Omówiono więc sposoby finansowania projektów w dziedzinach: zielonej transformacji, infrastruktury (drogowej i wodno-kanalizacyjnej), gospodarki (w tym rolnictwa), edukacji, zdrowia, włączenia społecznego i rynku pracy, rewitalizacji, kultury i turystyki oraz transformacji cyfrowej. Przedstawione zostały także instrumenty terytorialne jako mechanizmy wsparcia rozwoju terytorialnego - rodzaje tych instrumentów (ZIT, RLKS, inne), warunki ich stosowania (rodzaje strategii); powiedziano także, gdzie można znaleźć regulacje (Umowa Partnerstwa i ustawa wdrożeniowa).

Dzięki funduszom unijnym miasta mogą podejmować działania rozwojowe na wielu płaszczyznach, a obecnie w dobie pandemii szybko reagować i skutecznie przeciwdziałać jej skutkom. W trakcie seminarium eksperci ZMP oraz specjaliści z Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej przedstawili aktualny stan wiedzy na temat dostępności środków unijnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej – w projekcie Umowy Partnerstwa 2021-2027, programach krajowych i regionalnych, jak również w Krajowym Planie Odbudowy.

Dzięki temu miasta mogą rozeznać, w jakim zakresie wpisują się swoimi działaniami w cele UE, na jakie kierunki w zarządzaniu strategicznym powinny zwracać uwagę, na jakie dziedziny i rodzaje inwestycji będzie można pozyskać dofinansowanie oraz jak skutecznie przygotowywać się do wnioskowania o nowe środki.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załączeniu). Na stronie Forum Rozwoju Lokalnego znaleźć można dodatkowo wszystkie prelekcje i wystąpienia z ostatniego seminarium podzielone na kategorie: „Okiem eksperta” i „Dobre praktyki”.


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.

(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Projektowane zasady realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - Agnieszka Kapciak, MFiPR
Komentarz ZMP do projektu ustawy wdrożeniowej - Jarosław Komża, ZMP
Zielona Transformacja - Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Infrastruktura - Jacek Woźniak, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Gospodarka - Agnieszka Dawydzik, Grzegorz Kamiński, ZMP
Rozwój społeczny - Agnieszka Dawydzik, Grzegorz Kamiński, ZMP
Kultura, turystyka, dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja - Jacek Woźniak, ZMP
Cyfryzacja - Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Instrumenty terytorialne mechanizmem wsparcia rozwoju terytorialnego - Jarosław Komża, ZMP
Przykład IZ RPO - Marek Orszewski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy