O funduszach unijnych i KPO – relacja i zapis wideo seminarium FRL

Display frl sem23 www
Czego można spodziewać się w systemie finansowania projektów samorządowych – o tym mówiono podczas XXIII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego funduszom UE 2021-2027 oraz KPO.

Pierwsze tej jesieni seminarium Forum Rozwoju Lokalnego cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział bezpośrednio oraz obserwując transmisję na facebooku ponad 400 przedstawicieli miast. Sprawił to niewątpliwie wyjątkowo aktualny i gorący temat, jaki Związek Miast Polskich postanowił tym razem podjąć: „Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy”. Wybrano go na wyraźne sygnały od miast.

- Staramy się dziś przedstawić tę wiedzę w najbardziej użyteczny sposób - powiedział Tomasz Potkański, zastępca dyrektora ZMP. Dlatego podczas seminarium nie były omawiane po kolei wszystkie instrumenty finansowe dostępne dla miast, ale eksperci ZMP pokazali uczestnikom, jaka potrzeba samorządu może być finansowana przy pomocy którego instrumentu. Omówiono więc sposoby finansowania projektów w dziedzinach: zielonej transformacji, infrastruktury (drogowej i wodno-kanalizacyjnej), gospodarki (w tym rolnictwa), edukacji, zdrowia, włączenia społecznego i rynku pracy, rewitalizacji, kultury i turystyki oraz transformacji cyfrowej. Przedstawione zostały także instrumenty terytorialne jako mechanizmy wsparcia rozwoju terytorialnego - rodzaje tych instrumentów (ZIT, RLKS, inne), warunki ich stosowania (rodzaje strategii); powiedziano także, gdzie można znaleźć regulacje (Umowa Partnerstwa i ustawa wdrożeniowa).

Dzięki funduszom unijnym miasta mogą podejmować działania rozwojowe na wielu płaszczyznach, a obecnie w dobie pandemii szybko reagować i skutecznie przeciwdziałać jej skutkom. W trakcie seminarium eksperci ZMP oraz specjaliści z Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej przedstawili aktualny stan wiedzy na temat dostępności środków unijnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej – w projekcie Umowy Partnerstwa 2021-2027, programach krajowych i regionalnych, jak również w Krajowym Planie Odbudowy.

Dzięki temu miasta mogą rozeznać, w jakim zakresie wpisują się swoimi działaniami w cele UE, na jakie kierunki w zarządzaniu strategicznym powinny zwracać uwagę, na jakie dziedziny i rodzaje inwestycji będzie można pozyskać dofinansowanie oraz jak skutecznie przygotowywać się do wnioskowania o nowe środki.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załączeniu). Na stronie Forum Rozwoju Lokalnego znaleźć można dodatkowo wszystkie prelekcje i wystąpienia z ostatniego seminarium podzielone na kategorie: „Okiem eksperta” i „Dobre praktyki”.


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.

(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Projektowane zasady realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - Agnieszka Kapciak, MFiPR
Komentarz ZMP do projektu ustawy wdrożeniowej - Jarosław Komża, ZMP
Zielona Transformacja - Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Infrastruktura - Jacek Woźniak, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Gospodarka - Agnieszka Dawydzik, Grzegorz Kamiński, ZMP
Rozwój społeczny - Agnieszka Dawydzik, Grzegorz Kamiński, ZMP
Kultura, turystyka, dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja - Jacek Woźniak, ZMP
Cyfryzacja - Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Instrumenty terytorialne mechanizmem wsparcia rozwoju terytorialnego - Jarosław Komża, ZMP
Przykład IZ RPO - Marek Orszewski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pozostałe aktualności

Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 lublin prezydent k  uk
Nadchodzi godzina próby
Jeśli wspólnie z rządem nie pochylimy się nad uwarunkowaniami dotyczącymi potencjału rozwojowego samorządów, to znajdziemy się w sytuacji utraty znaczących dochodów budżetu państwa – mówi Krzysztof...
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 foto seminarium fb zgierz
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji było tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim (W...
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 www  7
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji - zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 www  7
O finansach lokalnych w warunkach niepewności – DZIŚ OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji będzie tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim ...
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 www  7
O finansach lokalnych w warunkach niepewności – zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji będzie tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim ...
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 foto seminarium gdynia pl
O budowaniu miast jutra – relacja z seminarium FRL przed Światowym Forum Miejskim
Dialog i współzarządzanie w czasach wielu wyzwań – temu tematowi było poświęcone seminarium, które Związek Miast Polskich zorganizował dla miast w ramach przygotowań do tegorocznego Światowego Foru...

Partnerzy