Finanse miast - prezentacje i zapis wideo seminarium

FRL-sem8-grafika.jpg
Ocenie sytuacji finansowej miast oraz prezentacji narzędzi do analiz finansowych poświęcone było ósme seminarium on-line na temat wewnętrznych potencjałów rozwoju małych i średnich miast w Polsce.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach uruchomionego wiosną tego roku przez Związek Miast Polskich Forum Rozwoju Lokalnego. Przypomnijmy, że jest to otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty. Opiera się na aspektach bezpośredniej pracy z miastami, seminariach i warsztatach, ogólnopolskich konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, a także na upowszechnianiu produktów i narzędzi rozwoju lokalnego.

Tematem kolejnego, ósmego już seminarium, które odbyło się 17 września br. w ramach cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, była ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast.

- Spotykamy się w sytuacji nieco łatwiejszej, niż wyobrażaliśmy ją sobie jeszcze kilka miesięcy temu, choć wcale nie jest łatwa – mówił otwierając spotkanie Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. – Jednak w związku z tym, że nie jest ona dramatyczna, niektórzy z naszych partnerów ją lekceważą. Mówią: „nie pogorszyło się wam w stosunku do zeszłego roku” albo „jeśli się wam pogorszyło, to nieznacznie”. Sytuacja finansowa JST jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, niż świadczą o tym te wypowiedzi. W poprzednich latach po pierwszych dwóch kwartałach JST notowały 10-procentowy wzrost dochodów. Nie był to prezent, ponieważ równocześnie jeszcze szybciej rosły nasze wydatki bieżące. W związku z tym, tej wysokiej dynamiki, na którą powołują się nasi niektórzy partnerzy, nie lekceważymy i nie ignorujemy, natomiast ona z ledwością pokrywała lub nie pokrywała w całości wzrostu kosztów realizowanych przez nas zadań. 

Inaczej niż podczas poprzednich seminariów, prelegentami tym razem byli eksperci.
Jan Maciej Czajkowski, ekspert Związku Miast Polskich, omówił sytuację finansową JST w związku z pandemią COVID-19. Przedstawił dane dotyczące dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz nadwyżki operacyjnej w latach 2016-2020 w poszczególnych kategoriach samorządów. Dane z poszczególnych lat pochodzą ze sprawozdań Rb po dwóch kwartałach, a także z dedykowanych zestawień, przygotowanych na ich podstawie przez Ministerstwo Finansów i RIO. W swojej analizie pokazał w porównywalny sposób kilka „migawek” zmian wartości wybranych ważniejszych elementów systemu według ich stanu po dwóch kwartałach danego roku, dla lat 2016 do 2020.
Adam Głębski, ekspert Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, omówił przepisy tarcz antykryzysowych w odniesieniu do limitów spłaty zadłużenia.

Najważniejszym elementem spotkania była prezentacja narzędzi do prowadzenia analiz finansowych i przygotowywania wieloletnich prognoz finansowych – raportów „Analiza WPF” oraz „Symulacja ogólna”. Uczestnikom seminarium przedstawiono także aplikację „WPF Asystent”, która jest narzędziem zarządzania i automatyzacji przygotowywania wieloletniej prognozy finansowej. Narzędzia te są coraz częściej wykorzystywane przez miasta, ale wciąż jeszcze niezbyt powszechnie. 

Zapis wideo seminarium:


Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu.

Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Już dziś zapraszamy na kolejne seminaria w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. 23 września – podczas Międzynarodowego Forum PPP w Płocku - o partnerstwie publiczno-prywatnym, 23 października – podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów – ponownie o finansach samorządowych oraz 29 października o współpracy i partnerstwach między samorządami.

Załączniki:
Program seminarium
Jan Maciej Czajkowski - Sytuacja JST w związku z COVID-19
Adam Głębski - Tarcze antykryzysowe a limity spłaty zadłużenia
Adam Głębski - Analiza WPF
Adam Głębski - Symulacja ogólna
Marzena Ossowska - Apikacja WPF

Pozostałe aktualności

Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
grafa-frl-35-1.jpg
Doświadczenia i wyzwania na czas niepewności – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Niestabilność, niepewność, ryzyko to tylko niektóre z synonimów dzisiejszej rzeczywistości. Jest dziś niezwykle trudnym wyzwaniem efektywne zarządzanie finansami miasta. ZMP zorganizował kolejnym Forum Rozwoju Lokalnego poświęcone tej tematyce.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
grafa-frl-35-2.jpg
Doświadczenia i wyzwania na czas niepewności - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Niestabilność, niepewność, ryzyko to tylko niektóre z synonimów dzisiejszej rzeczywistości. W takiej sytuacji niezwykle trudnym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie finansami miasta. ZMP zaprasza do udziału w kolejnym Forum Rozwoju Lokalnego.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
grafa-frl-35-2.jpg
Doświadczenia i wyzwania na czas niepewności - zapraszamy na seminarium FRL
Niestabilność, niepewność, ryzyko to tylko niektóre z synonimów dzisiejszej rzeczywistości. W takiej sytuacji niezwykle trudnym wyzwaniem jest efektywne zarządzanie finansami miasta. ZMP zaprasza do udziału w kolejnym Forum Rozwoju Lokalnego.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Lublin-prezydent_K__uk.jpg
Nadchodzi godzina próby
Jeśli wspólnie z rządem nie pochylimy się nad uwarunkowaniami dotyczącymi potencjału rozwojowego samorządów, to znajdziemy się w sytuacji utraty znaczących dochodów budżetu państwa – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
foto-seminarium-fb_Zgierz.jpg
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji było tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim (WUF11) w czerwcu w Katowicach.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Www__7_.png
Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji - zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

Partnerzy