Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego - relacja i prezentacje

Gorący dziś problem finansów samorządowych był tematem piątego już seminarium poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w ramach cyklu Forum Rozwoju Lokalnego.

18 czerwca Związek Miast Polskich zorganizował kolejne, piąte już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem były finanse samorządowe, źródła pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla przedsięwzięć inwestycyjnych, propozycje działań osłonowych rządu oraz spodziewane zmiany w funduszach unijnych. 

Prelekcję wprowadzającą do dyskusji przygotował Jan Maciej Czajkowski, ekspert Związku Miast Polskich. Omawiając sytuację finansową samorządów zwrócił przede wszystkim uwagę na kwestie nadwyżki operacyjnej. Jest ona absolutnie kluczowa, gdy mówimy o rozwoju JST. Jest źródłem wydatków bieżących, koniecznych dla finansowania inwestycji (także dofinansowywanych z UE) oraz dla zapewnienia środków na spłaty długu. Jest – przy odpowiednim poziomie -zabezpieczeniem przed utratą płynności finansowej JST.
Jan Maciej Czajkowski w swojej prezentacji zwracał uwagę na spadek o 20%-40% ogólnego poziomu nadwyżki operacyjnej w latach 2015-2016 w porównaniu z latami 2007-2008. 

Obecnie tym, co w największym stopniu obniża nadwyżkę operacyjną miast jest luka finansowa w edukacji. To ona bezpośrednio „zjada” wypracowaną nadwyżkę. Wzrost tej luki w ostatnich 3 latach spowodowały zmiany w systemie oświaty, a także wzrost kosztów bieżących. 

Poziom wykonania nadwyżki operacyjnej (po odliczeniu spłat długu), dostępny na realizację wszystkich pozostałych zadań JST z powodu konieczności dofinansowywania oświaty średnio zmalał trzykrotnie w latach 2014-2019. Bez systemowego rozwiązania problemu rosnącego poziomu luki finansowej w oświacie (zwiększenia finansowania zadań oświatowych w subwencji i systemowego zmniejszenia kosztów) JST będą miały rosnące problemy z inwestycjami i płynnością finansową.

Prezydenci Ciechanowa, Olsztyna, Zduńskiej Woli i Sieradza opowiadali o wdrożonych przez swoje miasta rozwiązaniach, które wzmacniają lokalne budżety oraz wspierają przedsiębiorców. Z prezentacji Wyszkowa dowiedzieliśmy się o konsekwentnej polityce aktywnej gospodarki nieruchomościami.

Znaczna część seminarium poświęcona była zaprezentowaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności samorządów. Mówiono o tym, z jakich źródeł samorządy mogą obecnie finansować przedsięwzięcia rozwojowe.

Uczestniczący w spotkaniu Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślił wagę tematyki podjętej podczas seminarium. – Warto temu tematowi poświęcić więcej spotkań – mówił. - My jako ministerstwo będziemy się starali w kolejnych latach więcej uwagi poświęcić temu, jak zarządzać finansami JST, jak poszukiwać nowych źródeł finansowania, nie tylko z funduszy unijnych licząc się z tym, że fundusze unijne z czasem będą w mniejszym stopniu możliwe do wykorzystania. 

W załączeniu prezentacje ze spotkania. Zapis wideo seminarium:

Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Na Facebooku ZMP osiągnęliśmy zasięg ponad 19 tys. odbiorców, post z relacją live dotarł do 5,1 tys. unikalnych użytkowników. W szczytowym momencie na FB relację oglądały 103 osoby, w programie ClickMeeting zalogowanych było 138 osób. 27 podmiotów udostępniło relację live na Facebooku.

Przypomnijmy, że Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań/przedsięwzięć służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone są w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego wspierane są statutowymi działaniami ZMP skierowanymi na budowanie kultury zarządzania rozwojem lokalnym.

Załączniki:
Program seminarium
Jan Maciej Czajkowski
Andrzej Porawski
Marek Wójcik
Jan Olbrycht
Jarosław Komża
Włodzimierz Kocon - BGK
Jacek Mrowicki - INC Rating
INC Rating - cd
Janusz Szewczuk
Ciechanów
Wyszków
Olsztyn
Zduńska Wola
Sieradz

Pozostałe aktualności

Polityka społeczna
Miasta dostępne dla wszystkich - relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Dostępność miast była tematem 34. seminarium Forum Rozwoju Lokalnego w cyklu poświęconym endogennym potencjałom małych i średnich miast. Tym razem spotkanie poświęcono najważniejszemu potencjałowi ...
Polityka społeczna
Miasto dostępne dla wszystkich – zapraszamy na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Co to znaczy miasto dostępne? Do rozmowy na ten temat zapraszamy podczas kolejnego seminarium online, które Związek Miast Polskich organizuje 25 maja br. w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
Inne
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...

Partnerzy