Jak reagować na kryzys energetyczny i klimatyczny w mieście – relacja z seminarium FRL

Gospodarka komunalna Opublikowano: 14.12.2022
W jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w czasach kryzysu energetycznego? Dlaczego warto pójść drogą transformacji energetycznej? Po co zatrudniać energetyka miejskiego? – o tym m.in. rozmawiano podczas ostatniego seminarium FRL.

Było to już czwarte z kolei spotkanie poświęcone transformacji energetycznej samorządów, zorganizowane przez Związek Miast Polskich. Jednocześnie było 31. seminarium, które odbyło się w ramach cyklu Forum Rozwoju Lokalnego pod nazwą „Uruchomienie endogennych potencjałów- warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

Gospodarzem ostatniego w tym roku spotkania był Włocławek, a rozmawiano nt. komunikacji kryzysowej i modeli reagowania na kryzys klimatyczny i energetyczny w mieście.

Marcin Popkiewicz, ekspert i popularyzator nauki o klimacie, w swoim wystąpieniu poprowadził uczestników spotkania przez możliwe scenariusze transformacji energetycznej Polski – transformacji, która jest konieczna, żeby sprostać globalnym wyzwaniom klimatycznym, rozwiązać problem fatalnej jakości powietrza w naszym kraju i uniezależnić nas od spalania paliw kopalnych.

O transformacji energetycznej Włocławka - najlepszych praktykach, a także rozwiązaniach, które działają i przynoszą oszczędności - opowiadał Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta. Władze Włocławka już trzy lata temu, zanim jeszcze Rosja napadła na Ukrainę i wybuchł kryzys energetyczny, postawiły sobie za cel, by zapewnić miastu samowystarczalność energetyczną. – Kupiliśmy wtedy autobusy elektryczne i wiedzieliśmy, że nie mogą być one zasilane prądem pochodzącym ze spalania węgla – mówił Krzysztof Kukucki. Kolejnymi celami wyznaczonymi wówczas przez samorząd miasta było ograniczenie zużycie energii przez miejskie jednostki i dekarbonizacja włocławskiego systemu ciepłowniczego. Wszystkim działaniom miało towarzyszyć podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Zatrudniajcie energetyków w urzędach!

Jednym z pierwszych kroków, który miały doprowadzić do realizacji założonych celów, było zatrudnienie miejskiego energetyka. Miasto utworzyło to stanowisko już w 2020 roku i – co podkreślił prezydent Kukucki – ruch ten bardzo się opłacił, bo na jego pensję miasto wydawało wielokrotnie mniej niż zyskiwało na zaproponowanych przez niego rozwiązaniach.

- Dzięki analizom naszego miejskiego energetyka okazało się, że w przypadku energii elektrycznej jest ogromna różnica między mocą zamówioną, a tą przez nas wykorzystywaną. Ta weryfikacja zamawianych mocy dała nam ponad milion złotych oszczędności – mówił. Wiceprezydent Włocławka zachęcał samorządy, które nie mają gminnego energetyka lub zespołów zajmujących się tą tematyką, żeby utworzyły takie stanowisko lub zespoły. Przekonywał, że tego typu inwestycja bardzo szybko się zwraca.

Włocławek na drodze do samowystarczalności energetycznej

Jeśli chodzi o „twarde” inwestycje, to we Włocławku przeprowadzona już została termomodernizacja szkół i przedszkoli, wymieniono na energooszczędne wszystkie należące do miasta latarnie uliczne. Wiceprezydent miasta podkreślił, że już na etapie projektowania inwestycji urzędnicy zwracają uwagę na to, by planowane obiekty były energooszczędne i same produkowały energię, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dlatego przeprowadzona już została analiza wszystkich należących do miasta nieruchomości pod kątem możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W jej wyniku wytypowano 70 komunalnych budynków, których dachy najlepiej nadają się do montażu instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo wskazano 22 hektary należących do miasta gruntów, które nie nadają się pod inwestycje przemysłowe, ale można na nich wybudować farmy fotowoltaiczne. Będą produkować dwa razy więcej prądu niż potrzebuje go nasz samorząd i jego wszystkie jednostki.

Samorząd Włocławka planuje powołanie do życia klastra energii i budowę ciepłowni geotermalnej. W mieście powstaje demonstracyjny dom jednorodzinny, tzw. dodatni energetycznie, czyli taki, który będzie wytwarzał więcej energii niż jej zużywał. W planach miasta jest wybudowanie na należącym do miasta, 5-hektarowym terenie całego osiedla takich domów.

Podczas seminarium zaprezentowany został włocławski program pod nazwą „Ciepło cię widzieć”, który jest wsparciem polityki energetycznej miasta i jego „twardych” działań inwestycyjnych.

Ciepło Cię widzieć!

Z troski o mieszkańców - w czasie największego od lat kryzysu energetycznego, ogromnych podwyżek cen energii i najwyższej od lat inflacji - władze Włocławka wraz z partnerami społecznymi przygotowały specjalny program wsparcia dla mieszkańców.

- W realny i konkretny sposób nasz program odpowiada na obecny kryzys – mówił podczas seminarium Dominik Cieślikiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Ładowarka, koordynator programu „Ciepło Cię widzieć”.- Najważniejsze jest, by zauważyć wpływ tego kryzysu na każdego, konkretnego mieszkańca.

Program rozpoczął się 20 października br. warsztatami dla samorządowców z Włocławka i okolic na temat transformacji energetycznej. Następnego dnia program został zainicjowany dla społeczności lokalnej miasta. Polega na przeprowadzeniu kilkadziesięciu spotkań, warsztatów, indywidualnych konsultacji z zakresu oszczędzania energii w gospodarstwach domowych, optymalizacji kosztów i efektywności energetycznej (m.in. warsztaty poświęcone umiejętności czytania faktur za prąd). Merytorycznym wydarzeniom towarzyszą ciekawe wydarzenia kulturalne, warsztaty organizowane wokół tematu „ciepła” (np. poświęcone szyciu ubrań) oraz zajęcia dla dzieci. Wszystkie te działania organizowane są w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Wszystkim też towarzyszy dodatkowa myśl, aby w okresie jesienno-zimowym gromadzić mieszkańców w ciepłym, ogrzewanym miejscu, „ciepłym punkcie”. To z jednej strony da im poczucie bliskości i bezpieczeństwa, z drugiej pozwoli na realne oszczędności w domowych budżetach.

Jak prowadzić komunikację kryzową

Podczas seminarium Andrzej Godewski, doradca PR, ekspert programu „Ciepło Cię widzieć” mówił o empatycznej komunikacji kryzysowej samorządów. Pokazał i omówił konkretne procedury i działania, które należy wdrażać w czasie kryzysu, wyjaśnił jak powinna wyglądać odpowiedzialna reakcja na kryzys i jakie występują deficyty w komunikowaniu przez samorządy obecnej sytuacji i podejmowanych działań.

Zapis wideo całego spotkania.

Prezentacje wszystkich prelegantów znajdują się w załączeniu poniżej. 

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL jest uruchomioną przez Związek Miast Polskich otwartą platformą samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowanym pakietem działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

(epe)

Załączniki:
Zrozumieć transformację energetyczną - Marcin Popkiewicz
Włocławek - jak dążymy do samowystarczalności energetycznej? - Krzysztof Kukucki
Włocławek - Zarządzanie energią — prościej się nie da? - Sebastian Górka
Społeczny aspekt programu „Ciepło Cię widzieć” – Dominik Cieślikiewicz
Empatyczne komunikowanie w dobie kryzysu energetycznego - Andrzej Godewski

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy