Transformacja energetyczna polskich miast – relacja z seminarium FRL

Gospodarka komunalna Opublikowano: 27.10.2022
MicrosoftTeams-image.png
Strategicznemu tematowi transformacji energetycznej polskich miast było poświęcone specjalne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to pierwsze z kilku spotkań, jakie ZMP zorganizuje dla miast na ten temat w najbliższych kilku tygodniach.

Jednym z głównych celów seminarium było inspirowanie samorządów do transformacji energetycznej i ciepłowniczej oraz dostosowywania się w tej dziedzinie do przepisów unijnych. Spotkanie pt.  „Transformacja energetyczna polskich miast – nowe wyzwania i szanse” zorganizował Związek Miast Polskich wraz z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

Paneliści biorący udział w spotkaniu podkreślali, że jesteśmy dziś na etapie fundamentalnych zmian jeśli chodzi o system ciepłowniczy w Polsce, a transformacja energetyczna to proces, przez który będziemy musieli przejść. Temat przekształcania i wykorzystania odpadów jest niezwykle istotny dla samorządów zarówno od strony finansowej, jak i środowiskowej. Sama transformacja będzie operacją niezwykle kosztowną, jednak koszty będą dużo wyższe w sytuacji, gdy nie zostanie ona przeprowadzona.

Marcin Borek, dyrektor Funduszu Inwestycji Samorządowych PFR, przedstawił roczny koszt paliw kopalnych dla ciepłownictwa. To 10,5 miliardów złotych „spalanych” wraz z węglem, gazem i olejem opałowym. Do tego dochodzi jeszcze koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa w Polsce, który wynosi obecnie ok. 12,0 mld zł rocznie. - Brak transformacji ciepłownictwa na OZE i lokalne paliwa w ciągu 20 lat oznaczać będzie bezpowrotne spalenie ok. 210 mld PLN w postaci zużytego węgla i gazu, a także kolejne niemal 240 mld PLN kosztu zakupu dla branży uprawnień do emisji CO2 na potrzeby PEC – mówił M. Borek. Jego daniem, środki przeznaczane na paliwa kopalne przynajmniej częściowo mogłyby zostać w Polsce, gdyby zostały przeznaczone na inwestycje w technologie niewymagające zakupu paliw rozwijane przez polskie firmy, np. ciepłownictwo oparte o pompy ciepła. Z kolei odpływ środków za emisje CO2 z polskiego ciepłownictwa w okresie 20 lat może spowodować istotne niedoinwestowanie i degradację systemów ciepłowniczych opartych o przestarzałe i nieefektywne źródła wytwarzania.

Koszt transformacji ciepłownictwa w Polsce jeśli chodzi o wartość niezbędnych inwestycji w polskie systemy ciepłownicze do 2045 roku w celu spełnienia wymogów pakietu Fit for 55 szacowany jest na kwotę od 277 mld do 410 mld PLN. Podczas seminarium dyr. Marcin Borek mówił o programach wsparcia transformacji energetycznej miast oraz narzędziach finansowania.

Wyzwania, warunki brzegowe oraz rekomendacje dla zintegrowanej polityki energetycznej miast przedstawił dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski. Mówiąc o diagnozie stanu zwrócił uwagę na brak strategii energetycznych oraz koordynacji w gospodarce komunalnej, brak wizji perspektywicznej, a także brak planowania energetycznego (plan zaopatrzenia to wciąż bierny zbiór danych z podsektorów). Wiele działań termomodernizacyjnych jest w toku, są jednak rozproszone, uwzględnione w często punktowych modernizacjach czy inwestycjach. Podkreślił także niesprzyjające transformacji energetycznej prawo.

Drogę Bydgoszczy do samowystarczalności energetycznej przedstawił Tomasz Bońdos, koordynator Zespołu Zarzadzania Energią w bydgoskim Urzędzie Miejskim. Był to wieloletni proces, na który złożył się cały szereg decyzji i działań. Pierwszą taką decyzją było utworzenie w 2013 roku jednoosobowego stanowiska Energetyka Miejskiego, a następnie, dzięki środkom unijnym w związku z uczestnictwem Bydgoszczy w międzynarodowych projektach CitiEnGov oraz ENERGY@SCHOOL w ramach programu INTERREG Central Europe, utworzenie w 2016 roku Zespołu ds. Zarządzania Energią.

Podczas seminarium dobrymi praktykami w energetyki podzieliły się także MPEC Olsztyn MPGK Krosno oraz MZEC Świdnica.

Prezentacje wszystkich prelegantów znajdują się w załączeniu poniżej. Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania.


Podczas seminarium dyrektor Andrzej Porawski zapowiedział, że w najbliższych dwóch miesiącach Związek Miast Polskich zorganizuje kolejne spotkania poświęcone transformacji energetycznej polskich miast. 22 listopada w Gdańsku tematem będzie termiczne przekształcanie odpadów (podczas konferencji ABRYS), natomiast 30 listopada i 1 grudnia w Poznaniu mowa będzie o wykorzystaniu biogazu, OZE oraz wodoru.

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL jest uruchomioną przez Związek Miast Polskich otwartą platformą samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowanym pakietem działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.
(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Zintegrowana polityka energetyczna miasta - Andrzej Porawski, ZMP
Bydgoszcz -droga do samowystarczalności energetycznej
Rozległość wyzwań – konieczność zintegrowanej polityki energetycznej miasta – Zdzisław Czucha, ZMP
Programy wsparcia transformacji energetycznej miast i narzędzia finansowania - Marcin Borek, PFR
Olsztyn - Konrad Nowak, Prezes Zarządu MPEC
Krosno - Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK
Świdnica - Jacek Piotrowski, Prezes Zarządu, MZEC

Pozostałe aktualności

Gospodarka komunalna
KONKURS_EDYCJA_2023_www__1280___720_px_.png
KONKURS „SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2023”
Do 11 września można składać zgłoszenia do konkursu pn.„Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia”, który organizuje ZMP wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych .
Gospodarka komunalna
20221213-ZMP-ZTE-35m.jpg
Jak reagować na kryzys energetyczny i klimatyczny w mieście – relacja z seminarium FRL
W jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w czasach kryzysu energetycznego? Dlaczego warto pójść drogą transformacji energetycznej? Po co zatrudniać energetyka miejskiego? – o tym m.in. rozmawiano podczas ostatniego seminarium FRL.
Gospodarka komunalna
FRL_www__1_.png
Jak reagować na kryzys klimatyczny i energetyczny w mieście
O komunikacji kryzysowej i modelach reagowania na kryzys klimatyczny i energetyczny w mieście mówić będziemy 13 grudnia podczas kolejnego seminarium online z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego.
Gospodarka komunalna
PLANSZA_OGOLNA.jpg
Samodzielność energetyczna gmin – zapis wideo seminarium FRL
Samodzielności energetycznej gmin poświęcone było seminarium z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego, na które zaprosił Związek Miast Polskich wraz z firmą ABRYS. Temat okazał się niezwykle interesujący – w spotkaniu online uczestniczyło ponad 470 osób.
Gospodarka komunalna
seminarium_FRL_1_12-www.png
O samodzielności energetycznej gmin – zapraszamy dzisiaj na seminarium FRL
W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych Związek Miast Polskich organizuje kolejne z cyklu seminariów Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconych tej tematyce.
Gospodarka komunalna
grafika_FRL_www_FINAŁ.jpg
O odzyskiwaniu energii z odpadów – zapraszamy na seminarium FRL
W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych, ZMP organizuje specjalny cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem zapraszamy na spotkanie dotyczące termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Partnerzy