Zapraszamy na sesję ZMP na temat rozwoju małych i średnich miast na Kongresie Polityki Miejskiej

Inne Opublikowano: 28.05.2021
Trwa rejestracja na największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. Podczas Kongresu Związek zaprasza na sesję na temat budowania potencjału małych i średnich miast.

Zobacz jak pracowaliśmy z miastami nad nowymi ścieżkami rozwoju w Programie Rozwój Lokalny!

Związek Miast Polskich zaprasza na sesję podczas Kongresu Polityki Miejskiej. Jej celem jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania projektu predefiniowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez ZMP od 2019 r. Głównym celem trwającego cały czas projektu jest budowanie potencjału małych i średnich miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju.

W wyniku dotychczasowych prac przeprowadzonych w ramach projektu, 54 miasta opracowały, przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich, Plany Rozwoju Lokalnego oraz Plany Rozwoju Instytucjonalnego. Połączenie rozwoju lokalnego z rozwojem instytucjonalnym ma kluczowe znaczenie dla budowy systemu planowania strategicznego w tych miastach. Zaproponowana przez ZMP metoda pracy w projekcie zakładająca wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi diagnostycznych i planistycznych, pozwoliła na stworzenie uniwersalnego systemu planowania strategicznego, dostępnego także dla innych miast.

Podczas sesji będzie można zapoznać się z założeniami całego projektu, zastosowanymi narzędziami planowania strategicznego, ale także z praktycznymi i trwałymi rezultatami ich wykorzystania w miastach uczestniczących w projekcie.

Sesja ZMP na Kongresie Polityki Miejskiej, 8 czerwca, godz. 10:00

Aby wziąć udział w sesji ZMP, należy zarejestrować się na Kongres Polityki Miejskiej - TUTAJ 


Kongres Polityki Miejskiej, organizowany 7 i 8 czerwca w 2021 r., to największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja założeń do nowej Krajowej Polityki Miejskiej oraz propozycji konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM:

  • Kształtowanie przestrzeni,
  • Gospodarka i rynek pracy,
  • Środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
  • Transport i mobilność miejska,
  • Mieszkalnictwo i polityki społeczne,
  • Zarządzanie i finanse publiczne.

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich przewidziane są liczne wydarzenia o charakterze konsultacyjnym i warsztatowym. Z kolei głównym tematom towarzyszyć będzie niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących – prezentacje dobrych praktyk miejskich, sesje kalejdoskopowe, noc wtop i wiele innych, w tym o charakterze międzynarodowym.

Kongres realizowany w formule Krajowego Forum Miejskiego będzie równocześnie przygotowaniem do 11 Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF11), które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku. WUF to najważniejsza konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, organizowana przez UN-Habitat – Program ONZ ds. Osiedli Ludzkich. Podczas Kongresu Polityki Miejskiej nie zabraknie więc wydarzeń, które będą stanowiły swoiste „preludium” do kolejnego, niezwykle ważnego wydarzenia miejskiego o znaczeniu globalnym. Kongres będzie miał przez to charakter międzynarodowy, a część wydarzeń odbędzie się w języku angielskim.

W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami strategicznymi są: Związek Miast Polskich, miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rejestracja na Kongres - TUTAJ.

Więcej informacji

Pozostałe aktualności

Polityka społeczna
Miasta dostępne dla wszystkich - relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Dostępność miast była tematem 34. seminarium Forum Rozwoju Lokalnego w cyklu poświęconym endogennym potencjałom małych i średnich miast. Tym razem spotkanie poświęcono najważniejszemu potencjałowi ...
Polityka społeczna
Miasto dostępne dla wszystkich – zapraszamy na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Co to znaczy miasto dostępne? Do rozmowy na ten temat zapraszamy podczas kolejnego seminarium online, które Związek Miast Polskich organizuje 25 maja br. w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
Inne
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...

Partnerzy