Za nami II etap projektu predefiniowanego

Inne Opublikowano: 29.11.2020
270 warsztatów, 1700 sesji doradczych, wdrożenie 12 narzędzi – to tylko niektóre z liczb podsumowujących nasze działania w II. etapie projektu predefiniowanego, wspierającego program "Rozwój Lokalny".

Najważniejszym efektem II etapu prowadzonego od 2019 roku przez ZMP projektu szkoleniowo-doradczego dla samorządów „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” są złożone przez miasta do końca października 2020 r. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 54 wnioski projektowe. Obecnie trwa proces ich oceny formalnej.

Przypominamy, że rolą tzw. projektu predefiniowanego realizowanego przez ZMP jest wspieranie MFiPR, będącego operatorem grantowego Programu „Rozwój lokalny”. Miasta w nim uczestniczące będą mogły zdobyć środki finansowe z puli 102 mln euro na zgłoszone we wnioskach przedsięwzięcia.

Ze wsparciem doradców

II etap projektu polegał m.in. na pracy 54 doradców miast (praktyków samorządowych oraz profesjonalnych doradców) zatrudnionych przez ZMP do pomocy Zespołom Miejskim, które przygotowywały wnioski do Programu „Rozwój lokalny”, opierające się na wypracowanej nowej ścieżce rozwoju oraz Planach Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planach Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). W Zespołach tych utworzonych w 54 miastach pracowały 1532 osoby (średnio na miasto było to 28 osób), w tym 230 partnerów społecznych.

Doradcy miast uczestniczyli m.in. w pracach nad diagnozą społeczno-ekonomiczną oraz analizą wykonalności finansowej dochodowości zaproponowanych projektów PRL i PRI. Korzystali z 12 narzędzi, przygotowanych w I etapie projektu, które miały na celu wspieranie zintegrowanego zarządzania terytorialnego czy partycypacji mieszkańców w JST. W ponad 50 miastach zastosowano następujące instrumenty: Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), Narzędzie do oceny strategii w oparciu o MRL, Narzędzie do mapowania interesariuszy, Narzędzie do badań i konsultacji młodzieży, Narzędzie do pogłębionej analizy obszarów, Matrycę Logiczną Projektu, Matryce GROW i Arkusze diagnostyczne rozwoju instytucjonalnego.

Warsztaty, szkolenia, opracowania

Doradcy miejscy zorganizowali 270 warsztatów dotyczących przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego. Wzięły w nich udział 1423 osoby, w tym 1053 pracowników samorządowych. Natomiast w warsztatach dotyczących wsparcia rozwoju instytucjonalnego administracji lokalnej przygotowanych przez doradców uczestniczyło 1322 urzędników samorządowych. Szkolenia na temat zapewnienia wysokiej jakości udziału społeczeństwa w procesie kształtowania nowej ścieżki rozwoju przeprowadzono w 46 miastach. Uczestniczyło w nich 995 osób.

Dostarczono łączenie 2734 usługi doradcze, w tym 514 sesji doradczych na miejscu w miastach, 1186 sesji doradczych oclone (telekonferencji) i 520 warsztatów szkoleniowych (z tego 169 w wersji online). W wydarzeniach tych uczestniczyło 17213 osób (średnio 313 osób na miasto). W całym procesie doradczym brało udział 3300 osób (unikalnych użytkowników), w tym 1129 partnerów społecznych.

Doradcy ZMP przyczynili się do powstania 781 merytorycznych opracowań, w tym m.in. 353 raportów z analiz i badań oraz 249 wkładów do dokumentów planistycznych. Doradcom pomagali przedstawiciele Zespołów Horyzontalnych oraz Doradcy Sektorowi. W ramach 12 Zespołów Horyzontalnych udokumentowano realizację 272 działań czy usług wspierających ich pracę w miastach. Były to m.in.: spotkania z JST online, warsztaty i szkolenia dla JST, spotkania doradcze oraz prace analityczne. Wsparcie 20 Doradców Sektorowych, wśród których znaleźli się specjaliści posiadający wiedzę w dziedzinach kluczowych dla sukcesu projektu, było udzielane 135 razy w postaci analiz czy raportów dla JST, recenzji dokumentów JST i instrukcji stosowania narzędzi.

Wysokie oceny respondentów

Na zakończenie tego etapu projektu przeprowadzono pod koniec września 2020 r. badanie ankietowe wśród przedstawicieli miast, które biorą udział w projekcie. Odpowiedziało na ankietę 271 osób, co stanowi 31% z 884 członków Zespołów Miejskich.

Dotychczasowy przebiegu projektu predefiniowanego pozytywnie oceniło 80% respondentów (w tym 23% odpowiedzi „bardzo dobrze”), a pracę Doradców Miast - 86% uczestników badania (w tym 49% opinii „bardzo dobrze”). Przeciwnego zdania było zaledwie 5% badanych. Natomiast spotkania warsztatowo-szkoleniowe zorganizowane w miastach przez doradców ZMP otrzymały pozytywną ocenę od 85% ankietowanych (w tym 43% opinii „bardzo dobrze”). 3% respondentów wybrało ocenę „raczej źle”. 87% respondentów stwierdziło, że projekt pozwolił na dobre zdiagnozowanie problemów i potencjałów rozwojowych, a 85% pozytywnie oceniło nową ścieżkę rozwoju wyznaczoną w oparciu o diagnozę.

Projektowi predefiniowanemu w tym czasie towarzyszyły również liczne działania promocyjne i edukacyjne (w tym 12 edycji seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego). Trwała także praca OECD nad raportem „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” i narzędziem do samooceny dla JST, w ramach komponentu projektu, mającego dostarczyć know-how oraz rekomendacje dotyczące efektywności prowadzenia polityki rozwoju oraz wzmacniania potencjału instytucjonalnego JST w Polsce.

W załączeniu Prezentacja.

(jp)


Załączniki:
Prezentacja danych - koniec II etapu

Pozostałe aktualności

Rewitalizacja
Poza metropolią – o jakości życia w małych i średnich miastach
Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość. W Pleszewie podczas konferencji „Poza metropolią” dyskutowano na temat życia w małych i średnich miastach. Konferencja zgromadziła przedstawi...
Rewitalizacja
Rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach – zapraszamy na konferencję i seminarium FRL
Zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, tym razem w formule stacjonarnej. Seminarium będzie towarzyszyć konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewita...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

Partnerzy