Wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego – zapraszamy na kolejne seminarium

Rozwój gospodarczy Opublikowano: 10.04.2020
Display frl sem2
Zapraszamy do udziału w drugim seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Rozważymy, jakie własne zasoby miast można lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego.

W ramach Forum Rozwoju Lokalnego Związek Miast Polskich organizuje kolejne seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Pierwsze, które odbyło się 2-3 kwietnia br., z sukcesem udało się przeprowadzić on-line.

Kolejne seminarium nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego” odbędzie się także w formule on-line 23 i 24 kwietnia. Jego wstępny program znajduje się w załączeniu.

W części pierwszej w oparciu o zgromadzone dane zaprezentujemy procesy gospodarcze zachodzące w miastach oraz wskażemy na ich konsekwencje dla rozwoju. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z dotąd niedostępnymi i niepublikowanymi danymi dotyczącymi aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby systemu Poltax ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy. Procesy i zjawiska będą omawiane w oparciu o narzędzie do analiz monitor.miasta.pl. Przedstawimy również praktyczne przykłady uruchamiania wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarczego realizowanych w małych i średnich miastach w Polsce.

Drugiego dnia zapraszamy na sesje warsztatowe. Uczestnicy będą mieli okazję zweryfikować zachodzące procesy gospodarcze oraz ich skutki dla rozwoju w odniesieniu do swoich miast, odnosząc się do wielkości i struktury dochodów z różnych źródeł aktywności, wielkości generowanych podatków oraz kształtowania rynku pracy. Zidentyfikujemy działania realizowane w miastach oraz omówimy propozycje działań ukierunkowujących na wzmocnienie endogennego zasobu jakim jest aktywność ekonomiczna mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Uprzejmie prosimy o rejestrację na seminarium tylko poprzez formularz zgłoszeniowy (https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-2/registerdo 20 kwietnia br. Ze względu na charakter seminarium ilość miejsc jest ograniczona. Z tego względu uprzejmie prosimy o rejestrację 2 osób z miasta, a o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo. Uprzejmie prosimy o nieprzekazywanie linków dalej. Seminarium będzie transmitowane na facebook’u, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.

Już dziś Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne seminaria on-line, które odbędą się w poniższych terminach:

 • 7 – 8 maja br. – Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta (formularz zgłoszeniowy
   https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-3/register)
 • 4 - 5 czerwca br. – Marketing terytorialny jako metoda aktywowania endogennych potencjałów miasta (formularz zgłoszeniowy  https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-4/register)(Z powodu zmiany kolejności seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, zostało ono przełożone na termin 27-28 sierpnia)

  Dzięki udziałowi w seminariach miasta mogą
 • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego,
 • wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju,
 • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
 • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją FRL, cyklu seminariów, wynikami ankiet, nagraniem oraz innymi materiałami z pierwszego spotkania - http://www.miasta.pl/aktualnosci/wyzwania-demograficzne-dla-malych-i-srednich-miast-zapis-wideo-i-prezentacje.

Załączniki:
Zaproszenie
Program seminarium 23-24 kwietnia 2020

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www  dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www  dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy