Tomasz Kayser - Kierunki wzmacniania gospodarki na poziomie lokalnym

Tomasz Kayser, doradca miast ZMP - wystąpienie podczas II seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego", które odbyło się on-line w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Partnerzy