Trwa ocena zgłoszeń do konkursu „Samorządowy Lider Zarzadzania 2022”

Inne Opublikowano: 10.01.2023
Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez miasta, które mają poprawić komunikację z mieszkańcami oraz zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój lokalny.

Do konkursu ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku 31 miast nadesłało 39 propozycji rozwiązań dotyczących „otwartego rządzenia”. 8 miast przesłało 2 zgłoszenia. Konferencja podsumowująca odbędzie się 23-24 lutego br. w Tarnowie.

To już kolejna edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Od 2007 roku w tym konkursie nagradzamy i wyróżniamy samorządy miejskie, które nie tylko odważnie i konsekwentnie kreują nowe rozwiązania dla swoich mieszkańców, ale też chcą się podzielić swoim doświadczeniem z innymi.

Tym razem konkurs jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zgłoszenia będą oceniane w trzech kategoriach: miasta i gminy miejsko-wiejskie (18 zgłoszeń), miasta na prawach powiatu (8 zgłoszeń) oraz miasta na prawach powiatu, będące siedzibami województw (13 zgłoszeń). Ocena nadesłanych zgłoszeń i wybór finalistów oraz laureatów składa się z trzech etapów: ocena formalna - weryfikacja kompletności wniosku i jego zgodności z tematyką konkursu (wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane do dalszych etapów), ocena merytoryczna – ocena zgłoszeń według kryteriów merytorycznych (innowacyjność, adekwatność, skuteczność, replikowalność i trwałość) oraz wybór finalistów i laureatów.

Nagrodą w konkursie będzie dyplom i tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2022”, a przedstawiciele zwycięskich samorządów wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii. Laureatów konkursu poznamy już wkrótce podczas konferencji w Tarnowie 23-24 lutego br., na którą zapraszamy.

Więcej informacji o konkursie - https://www.miasta.pl/aktualnosci/samorzadowy-lider-zarzadzania-2022-komunikacja-partycypacja-wspolzarzadzanie

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy