Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki"

Inne Opublikowano: 08.01.2021
Display raport una
Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.

Jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland (UNAP) jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania miasta i z tego powodu UNAP dużo uwagi przywiązuje do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności" w swoich działaniach. Od czerwca 2019 r. nawiązano bliską współpracę z samorządami w ramach programu „Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju”. Jej efektem był szereg otwartych debat z udziałem samorządowców i mieszkańców w kilkunastu różnych miastach, organizacja gry miejskiej, zajęcia w szkołach oraz szereg innych aktywności edukacyjnych. 

Końcowym etapem tego projektu jest raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki" (w załączeniu), w którym w przystępny sposób pokazano jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. W raporcie udział wzięło 18 miast z 11 województw.

Raport został objęty patronatem Związku Miast Polskich, a także: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Global Compact Network Poland, Centrum UNEP/GRID Warszawa. Kongresu Ruchów Miejskich, , URBNews.pl, Projektów Miejskich, Stowarzyszenia BoMiasto oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Więcej informacji

Załączniki:
Raport - zrównoważony rozwój miast

Pozostałe aktualności

Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Ponad 320 osób – przedstawicieli miast oraz ekspertów - uczestniczyło 8 kwietnia br. w seminarium poświęconym pracom prowadzonym nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Dziś o 10 zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem tematem spotkania będzie aktualny stan prac nad Krajową Polityką Miejską.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – zapraszamy na kolejne seminarium FRL
Aktualny stan prac nad Krajową Polityka Miejską będzie jednym z tematów kolejnego seminarium poświęconego rozwojowi miast. Związek Miast Polskich zaprosi miasta do szerokiej dyskusji nad KPM.
Gospodarka komunalna
Thumb 1 3 frl sem17 1
O gospodarce odpadami - relacja i prezentacje z seminarium FRL
Nie ma prostych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów ani idealnych metod naliczania opłat za ich odprowadzanie. Czy więc gospodarka odpadami to zagrożenie czy szansa rozwoju lokalnego?
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 ankieta
Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030
Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wyrażenia swoich oczekiwań wobec tworzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowej Polityki Miejskiej 2030.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 przemys aw dudzin ski
Krajowa Polityka Miejska 2030 – ZAPRASZAMY MIASTA DO DEBATY
Trwają prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej - dokumentu, w którym opisana będzie strategia wspierania rozwoju miast na najbliższe 10 lat. ZMP uczestniczy w procesie konsultacji dokumentu

Partnerzy