FORUM ROZWOJU LOKALNEGO - ZAPROSZENIE DLA MIAST

Inne Opublikowano: 16.04.2020
Display frl biale tlo
Związek Miast Polskich uruchomił Forum Rozwoju Lokalnego – otwartą platformę samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty.

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone będą w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, który jest częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Idea Forum Rozwoju Lokalnego opiera się na aspektach bezpośredniej pracy z miastami, seminariach i warsztatach, ogólnopolskich konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, a także na upowszechnianiu produktów i narzędzi rozwoju lokalnego.

Wiosną 2020 roku Forum Rozwoju Lokalnego rozpoczęło cykl otwartych, bezpłatnych seminariów on-line dla przedstawicieli miast małych i średnich pod nazwą „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE". Seminaria są poświęcone rozważaniom na temat własnych zasobów miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju lokalnego.

Dzięki udziałowi w seminariach miasta mogą:

  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego, 
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką rozwoju miasta, 
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami, 
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.


Najbliższe wydarzenia - seminaria tematyczne on-line dla miast

Zapraszamy na kolejne seminaria w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. 17 września rozmawiać będziemy o finansach samorządowych (więcej), a 23 września – o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Do uczestnictwa w seminariach Związek zaprasza zarówno decydentów, jak i osoby zaangażowane w daną problematykę w mieście. Ze względu na charakter seminariów liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego uprzejmie prosimy o rejestrację maksymalnie 2 osób z miasta, a o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Każde seminarium będzie transmitowane na Facebook’u, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.

Zapraszamy też do zapoznania się z relacjami z dotychczasowych seminariów:

Chcemy wspólnie dyskutować i projektować nowe rozwiązania w obszarach najważniejszych dla rozwoju polskich miast.

Zachęcamy do kontaktu: seminariafrl@zmp.poznan.pl

Pozostałe aktualności

Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Ponad 320 osób – przedstawicieli miast oraz ekspertów - uczestniczyło 8 kwietnia br. w seminarium poświęconym pracom prowadzonym nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Dziś o 10 zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem tematem spotkania będzie aktualny stan prac nad Krajową Polityką Miejską.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – zapraszamy na kolejne seminarium FRL
Aktualny stan prac nad Krajową Polityka Miejską będzie jednym z tematów kolejnego seminarium poświęconego rozwojowi miast. Związek Miast Polskich zaprosi miasta do szerokiej dyskusji nad KPM.
Gospodarka komunalna
Thumb 1 3 frl sem17 1
O gospodarce odpadami - relacja i prezentacje z seminarium FRL
Nie ma prostych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów ani idealnych metod naliczania opłat za ich odprowadzanie. Czy więc gospodarka odpadami to zagrożenie czy szansa rozwoju lokalnego?
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 ankieta
Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030
Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wyrażenia swoich oczekiwań wobec tworzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowej Polityki Miejskiej 2030.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 przemys aw dudzin ski
Krajowa Polityka Miejska 2030 – ZAPRASZAMY MIASTA DO DEBATY
Trwają prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej - dokumentu, w którym opisana będzie strategia wspierania rozwoju miast na najbliższe 10 lat. ZMP uczestniczy w procesie konsultacji dokumentu

Partnerzy