FORUM ROZWOJU LOKALNEGO - ZAPROSZENIE DLA MIAST

Inne Opublikowano: 16.04.2020
Związek Miast Polskich uruchomił Forum Rozwoju Lokalnego – otwartą platformę samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty.

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone będą w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, który jest częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Idea Forum Rozwoju Lokalnego opiera się na aspektach bezpośredniej pracy z miastami, seminariach i warsztatach, ogólnopolskich konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, a także na upowszechnianiu produktów i narzędzi rozwoju lokalnego.

Wiosną 2020 roku Forum Rozwoju Lokalnego rozpoczęło cykl otwartych, bezpłatnych seminariów on-line dla przedstawicieli miast małych i średnich pod nazwą „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE". Seminaria są poświęcone rozważaniom na temat własnych zasobów miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju lokalnego.

Dzięki udziałowi w seminariach miasta mogą:

  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego, 
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką rozwoju miasta, 
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami, 
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.


Najbliższe wydarzenia - seminaria tematyczne on-line dla miast

Zapraszamy na kolejne seminaria w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. 17 września rozmawiać będziemy o finansach samorządowych (więcej), a 23 września – o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Do uczestnictwa w seminariach Związek zaprasza zarówno decydentów, jak i osoby zaangażowane w daną problematykę w mieście. Ze względu na charakter seminariów liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego uprzejmie prosimy o rejestrację maksymalnie 2 osób z miasta, a o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Każde seminarium będzie transmitowane na Facebook’u, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.

Zapraszamy też do zapoznania się z relacjami z dotychczasowych seminariów:

Chcemy wspólnie dyskutować i projektować nowe rozwiązania w obszarach najważniejszych dla rozwoju polskich miast.

Zachęcamy do kontaktu: seminariafrl@zmp.poznan.pl

Pozostałe aktualności

Rewitalizacja
Poza metropolią – o jakości życia w małych i średnich miastach
Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość. W Pleszewie podczas konferencji „Poza metropolią” dyskutowano na temat życia w małych i średnich miastach. Konferencja zgromadziła przedstawi...
Rewitalizacja
Rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach – zapraszamy na konferencję i seminarium FRL
Zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, tym razem w formule stacjonarnej. Seminarium będzie towarzyszyć konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewita...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

Partnerzy