Zrównoważona mobilność miejska – relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Transport i mobilność miejska Opublikowano: 27.01.2023
foto-semianrium-Zarzad_Transportu_Publicznego_w_Krakowie.jpg
Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony. O tym rozmawiano podczas ostatniego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony, uwzględniający efektywność energetyczną i poszanowanie środowiska. O tym w gronie praktyków i ekspertów rozmawiano podczas ostatniego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Zrównoważona mobilność to stan, w którym codzienne wybory środka transportu sprzyjają dobrej jakości życia w mieście. Kiedy mieszkaniec, osoba dojeżdżająca do pracy czy turysta mogą w dogodny sposób przemieszczać się. Owo przemieszczanie się – zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności - zakłada poszanowanie dla środowiskiem i zdrowia ludzi. Zrównoważona mobilność łączy się z większą odpowiedzialnością obywateli, przedsiębiorstw i administracji, z obowiązkiem promowania wykorzystania alternatywnych paliw i pojazdów, a także oszczędzania energii i osiągania wydajności w sektorze transportu. Dla obywateli to obowiązek dodawania zdrowych nawyków do codziennych dojazdów do pracy.

Zrównoważona mobilność miejska nie jest zagadnieniem samym w sobie. Trudno mówić o zrównoważonej mobilności nie mając w szerszej perspektywie poprawy jakości wielu usług w miastach.

Kluczowym elementem, o czym mówiono podczas seminarium, jest patrzenie na miejską mobilność przez pryzmat nie pojedynczego miasta, ale obszaru funkcjonalnego. Zagadnienie mobilności stawia przed miastami kluczowe wyzwanie partycypacji społecznej. Trudno dziś mówić o tworzeniu planów zrównoważonej miejskiej mobilności bez uwzględnienia opinii mieszkańców, ale także środowiska przedsiębiorców, liderów miejskich i w zasadzie wszystkich interesariuszy funkcjonujących w mieście i jego obszarze funkcjonalnym. Praktyczne przykłady z Radomia i Koszalina, zaprezentowane podczas seminarium pokazały też to, że budowanie zrównoważonego systemu dotyczącego przemieszczania się mieszkańców i przyjezdnych jest procesem, który trwa długi czas.

Dziś samorządowcy wiedzą, że aby myśleć o mądrym rozwoju miast i tworzyć dobre plany na ich rozwój, potrzebne są dane. A jak podkreślają eksperci, obok zarządzania przestrzenią, to właśnie zarządzanie mobilnością wymaga największej ilości danych. Właśnie w obszarze mobilności posiadanie dużej ilości różnych informacji robi ogromną różnicę gdy chodzi o jakość tworzonych i wdrażanych przez władze miast planów i strategii. Na szczęście – jak wynika z prezentacji eksperta ZMP Szymona Ciupy, dane istnieją i są dostępne w skali, jakiej nigdy wcześniej nie było.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu całego seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z wszystkimi prezentacjami pokazanymi podczas spotkania (w załączeniu).

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. (epe)

Załączniki:
Program seminarium
Zrównoważona mobilność miejska – skuteczne wdrażanie czy utopia? - Michał Babicki, SUMP
Wykorzystanie danych w planowaniu i zarządzaniu mobilnością - Szymon Ciupa, ZMP
Możliwości i pułapki finansowania rozwoju transportu publicznego - dr Michał Wolański, SGH
Proces budowania SUMP w Radomiu
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny
Koncepcja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w polityce unijnej i krajowej - Maria Perkuszewska, Ministerstwo Infrastruktury
Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach FEnIKS i innych programów unijnych perspektywy 2021-2027 - Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Pozostałe aktualności

Transport i mobilność miejska
FRL-32.jpg
O zrównoważonej mobilności miejskiej - zapraszamy na seminarium FRL
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Transport i mobilność miejska
FRL-sem24-2-www.jpg
Zrównoważona mobilność miejska - relacja i zapis wideo seminarium
Jakie są aktualne wyzwania oraz możliwości rozwoju mobilności miejskiej, czym jest mobilność zrównoważona i dlaczego jest taka ważna – o tym mówiono podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Transport i mobilność miejska
FRL-sem24-2-www.jpg
Zrównoważona mobilność miejska – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Dziś o godz. 10.00 zapraszamy do oglądania transmisji kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem będzie zrównoważona mobilność miejska oraz wiążące się z nią wyzwania dla miast.
Transport i mobilność miejska
FRL-sem24-2-www.jpg
Zrównoważona mobilność miejska – zapraszamy na seminarium FRL
Tematowi zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wyzwaniom, jakie stoją przed miastami w dziedzinie organizowania transportu poświęcone będzie najbliższe seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy