Zrównoważona mobilność miejska - relacja i zapis wideo seminarium

Transport i mobilność miejska Opublikowano: 29.10.2021
Display frl sem24 2 www
Jakie są aktualne wyzwania oraz możliwości rozwoju mobilności miejskiej, czym jest mobilność zrównoważona i dlaczego jest taka ważna – o tym mówiono podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

XXIV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) nosiło tytuł „Zrównoważona mobilność miejska jako czynnik rozwoju miasta”. Tym razem seminarium transmitowane było z Pleszewa. Władze tego miasta od dwóch lat realizują tu koncepcję miasta kompaktowego, czyli: spójnego i optymalnego. Jego mieszkańcy łatwo mogą przemieścić się z urzędu do biblioteki, ze sklepu do przychodni, ze szkoły na pizzę, z pracy do domu. I właśnie o idei miasta kompaktowego – tzw. 15-minutowego - w kontekście zrównoważonej mobilności miejskiej mówił podczas seminarium burmistrz Pleszewa, Arkadiusz Ptak.

Zatłoczone ulice i niewystarczające bezpieczeństwo drogowe, hałas, zanieczyszczenia powietrza – to problemy, z jakimi mierzą się współczesne miasta. Odpowiedzią na nie jest m.in. zrównoważona mobilność miejska. Jednym z głównych wyzwań miast w zakresie transportu staje się działanie ukierunkowane na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, wyrażającą się zrównoważonym podejściem do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach.

- Chcemy zmniejszyć wpływ na środowisko wszystkimi możliwymi sposobami – to mamy na myśli mówiąc o zrównoważonej mobilności – mówił podczas spotkania dr Michał Wolański ze Szkoły Głownej Handlowej. I zwrócił uwagę na dwa czynniki, które sprawiają, że mieszkańcy korzystają lub nie z komunikacji publicznej. Po pierwsze jest to rozwój dróg – im więcej buduje się dróg, tym chętniej korzystamy z samochodów. Każdy więc samorząd powinien zadać sobie kluczowe pytanie: ile chce zainwestować w drogi, a ile w transport publiczny. Drugim czynnikiem, który wpływa na zachowania transportowe mieszkańców naszych miast, miasteczek i gmin wiejskich jest „zwijanie się” transportu publicznego. Pokazują to chociażby dane dotyczące zmniejszającej się w ciągu ostatnich 14 lat liczby przejechanych kilometrów przez publiczne autobusy. Tu korelacja jest wyraźna: zwiększenie liczby przejechanych przez nie kilometrów zwiększa liczbę ich pasażerów.

- W małych i średnich miastach bardzo ważne są relacje z obszarami podmiejskimi i wiejskimi – mówił dr Wolański.- I tu obserwujemy od 2006 roku regres komunikacji. Auta 20-letnie wożące młodych ludzi do szkół średnich – to obraz polskiej motoryzacji poza wielkimi miastami. Wynika on m.in. z wykluczenia komunikacyjnego tych obszarów.

Aż do 26% sołectw na terenie Polski nie dociera żaden transport publiczny. Do dużej grupy miejsc dociera z kolei jedynie transport dowożący dzieci do szkół podstawowych. Zamiera on po godzinie 16 oraz w weekendy. Choć – jak podkreślają samorządowcy – problemem jest kwestia finansowania komunikacji publicznej, dr Wolański rekomenduje w trudnych czasach mniej inwestować w drogi dla samochodów i nie oszczędzać na ofercie transportu publicznego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wnioski z raportu z badań na temat elektromobilności w gminach w Polsce. W badaniu aż 2177 gmin przyznało, że nie posiada strategii rozwoju elektromobilności. Jedynie 53 gminy opracowały taki dokument. W latach 2017-2020 w 1970 badanych gminach nie podejmowano działań związanych z rozwojem elektromobilności. Działania takie wystąpiły w 260 jednostkach objętych badaniem. Na przykład 46% gmin prowadziło edukację w kierunku zwiększania świadomości elektromobilności wśród mieszkańców.

Uczestnicy seminarium poznali doświadczenia województwa dolnośląskiego z zakresu elektromobilności, praktyczne doświadczenia z zastosowania m.in. koncepcji miasta kompaktowego, funkcjonowania zintegrowanego centrum komunikacyjnego w mieście powiatowym oraz działań związku powiatowo - gminnego jako formy rozwoju transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załączeniu). Na stronie Forum Rozwoju Lokalnego znaleźć można dodatkowo wszystkie prelekcje i wystąpienia z ostatniego seminarium podzielone na kategorie: „Okiem eksperta” i „Dobre praktyki”.


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.
(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Mobilność miejska – aktualne wyzwania oraz możliwości jej rozwoju – dr Michał Wolański
Miasto 15-minutowe jako miasto odporne - dr hab. Paweł Kubicki
Wnioski z raportu z badań nt. elektromobilności w gminach w Polsce – dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka
Koncepcja zeroemisyjnego transportu w województwie dolnośląskim – dr Maciej Zathey
Zrównoważona mobilność miejska w kompaktowym mieście. Studium Pleszewa – dr hab. Arkadiusz Ptak
Skawina – dojazdy do szkół jako część modelu funkcjonalno-przestrzennego – Maciej Zacher
Wągrowiec - przykład zintegrowanego centrum komunikacyjnego w mieście powiatowym – Grzegorz Kamiński
Związek powiatowo - gminny, jako forma rozwoju transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym – Seweryn Kobiela
Przewoźnik ponadlokalny - Międzygminna spółka „PKS Złocieniec” – Waldemar Włodarczyk

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy