Platforma Portico na Open Days

Opublikowano: 20.10.2023
MicrosoftTeams-image__10_.png
Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli 9–12 października 2023 r. zaprezentowano platformę Portico, która ma się stać centrum wiedzy na temat różnorodnych kwestii związanych z rozwojem miast na poziomie europejskim.

Była to już 21. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, wydarzenia, podczas którego spotykają się praktycy i teoretycy zajmujący się rozwojem regionalnym, rozwojem miast, planowaniem strategicznym itp. Tzw. Open Days to unikalna platforma komunikacyjna i sieciowa, skupiająca regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. W trakcie wydarzenia jego uczestnicy biorą udział w wielu warsztatach, spotkaniach i mogą wymieniać najlepsze praktyki związane z zarządzaniem i planowaniem strategicznym. W wydarzeniu wzięło udział 7 tysięcy gości, głównie samorządowców. Podczas konferencji i paneli wielokrotnie wskazywali wobec przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu na konieczność zwiększenia swego wpływu na decyzje dotyczące Unii.

W tym roku, z ramienia ZMP, w wydarzeniu uczestniczyła także koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Inicjatywy Miejskiej m.in. w związku z uruchomieniem platformy Portico, która ma się stać centrum wiedzy na temat różnorodnych kwestii związanych z rozwojem miast na poziomie europejskim.

Portico to europejska platforma wiedzy miejskiej opracowana w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI) i finansowana przez Unię Europejską w celu wspierania lepszego projektowania, wdrażania i włączania lepszej polityki miejskiej i strategii miejskich. Platforma ta łączy miasta z wiedzą, ludźmi i inicjatywami, które są potrzebne do wdrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Misją Portico jest ułatwianie przedstawicielom miast poruszania się po zasobach wiedzy pochodzących od wielu partnerów, w szczególności tych objętych polityką spójności UE, i znajdowanie zasobów najbardziej odpowiednich do ich potrzeb. Zapewnia także lepsze zrozumienie, w jaki sposób różne inicjatywy miejskie mogą je wspierać. Jednocześnie tworzy społeczności, które mogą sobie wzajemnie pomagać we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast. Użytkownicy platformy znajdą na niej informacje dotyczące m.in.: dobrych praktyk, baz wiedzy, dostępnych źródeł finansowania i konkursów. Platforma będzie na bieżąco poszerzona i uzupełniana.

Zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia https://portico.urban-initiati...

Więcej informacji

Partnerzy