Narzędzie samooceny dla JST od OECD

Metoda i narzędzia ZMP dla miast Opublikowano: 25.01.2022
Display narzedzie oecd www
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju to praktyczne narzędzie dla polskich gmin i powiatów.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), przygotowała narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, aby w ten sposób wspierać je w planowaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego. 

Narzędzie powstało w oparciu o raport OECD na temat zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego w gminach i powiatach w Polsce opracowany w ramach projektu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”.

To uniwersalne narzędzie samooceny, z którego mogą skorzystać zarówno mniejsze, jak i większe JST, zostało przygotowane we współpracy z przedstawicielami polskich JST. Przed opracowaniem narzędzia OECD przygotowało szczegółowy kwestionariusz, odwiedziło różnej wielkości JST w całej Polsce i przeprowadziło wywiady z przedstawicielami władz lokalnych, pracownikami różnych działów, różnych instytucji rządowych oraz wieloma interesariuszami, a następnie przetestowało je na warsztatach z potencjalnymi użytkownikami i ekspertami.

Celem tego narzędzia jest przede wszystkim wsparcie osób odpowiedzialnych za rozwój w lokalnych samorządach czy podniesienie efektywności zaplanowanych działań, a także pomoc przy skuteczniejszym wdrażaniu priorytetów lokalnych i dostarczaniu lepszej jakości usług. Pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy i co można zrobić więcej. Narzędzie samooceny bada 3 obszary: wzmocnienie rozwoju instytucjonalnego, doskonalenie świadczenia usług oraz wzmacnianie wewnętrznych potencjałów procesów zarządzania. Wyznacza 3 poziomy dojrzałości instytucjonalnej – bazowy, pośredni i optymalny. To proste i precyzyjne narzędzie, które wymaga jednak regularności stosowania oraz długofalowego podejścia. Wtedy jest najskuteczniejsze. Jeśli samoocena ma być efektywna, istotny jest także sam proces, a nie tylko wyniki. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie do niego zarówno interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zachęcamy do lektury i stosowania!

Załączniki:
Narzędzie samooceny dla JST - wersja polska

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy