O partnerstwie i współpracy samorządów - prezentacje i zapis wideo seminarium

Display frl sem12 1 poprawiona
O współpracy pomiędzy JST – w kontekście nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o doświadczenia miast – mówiono podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Już od siedmiu miesięcy przedstawiciele miast, eksperci i specjaliści spotykają się za pośrednictwem łączy internetowych i dyskutują na temat wyzwań związanych z wewnętrznymi potencjałami rozwoju miast i tego, jak te potencjały uruchamiać. Dotychczas rozmawiano już o demografii, rozwoju gospodarczym, transformacji cyfrowej, mieszkalnictwie, finansach i polityce inwestycyjnej, problemach miast związanych z wodą, marketingu terytorialnym oraz transformacji miast w kierunku Zielonego Ładu. W jedenastu spotkaniach uczestniczyło około 2,5 tysiąca osób – za pośrednictwem platform konferencyjnych oraz Facebooka. 

Dwunaste seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, które odbyło się 12 listopada, poświęcone było partnerstwu i współpracy JST.

Podczas seminarium Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich omówili nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie właśnie w dniu odbywania się seminarium. O doświadczeniach z realizacji ZIT i wymiarze terytorialnym przyszłości polityki spójności po 2020 r. mówił Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Doświadczenia współpracy terytorialnej omówił i podsumował prof. Aleksander Noworól z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tezę, że współpraca między samorządami jest konieczna i korzystna udowadniali praktycy, czyli przedstawiciele związków samorządowych, które z sukcesami i wymiernymi efektami realizują partnerstwa JST: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Opolskiej, Kaliski-Ostrowskiej oraz miasta Kolna, które od lat prowadzi swoją politykę rozwoju w ścisłej współpracy z otaczającą je gminą wiejską.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium oraz do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania. Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu.


Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!


Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, które Związek zorganizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego:

  • 3 grudnia – Rola firm rodzinnych w rozwoju miast 
  • Połowa grudnia – Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST przygotowane przez OECD

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

Załączniki:
Program seminarium
Daniel Baliński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Piotr Zygadło, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Andrzej Porawski, ZMP
Janusz Szewczuk, ZMP
Aglomeracja Wałbrzyska
Aglomeracja Opolska
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Kolno

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy