Łuków - Najnowocześniej zarządzane miasto w Polsce

_uk_w.jpg
Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

Pod koniec listopada 2020 roku weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera ona zupełnie nowe rozwiązania zwłaszcza w odniesieniu do opracowywanej dla obszaru funkcjonalnego ponadlokalnej strategii rozwoju, zawierającej m.in. model funkcjonalno-przestrzenny obszaru.

Łuków wraz z otaczającymi gminami podjął wyzwanie, zanim jeszcze nowelizacja weszła w życie. Dzięki temu ponadlokalna strategia rozwoju dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa, zawierająca model struktury funkcjonalno-przestrzennej, była gotowa w grudniu 2020 roku! Pewną rolę w tym rekordowym tempie odegrał zapewne Lubelski Urząd Marszałkowski, który zapowiedział, że obszarami wsparcia w przyszłym RPO będą miejskie obszary funkcjonalne.

Jednak podjęcie tych prac na podstawie projektu nowelizacji, a finalizowanie praktycznie jeszcze w okresie przed wejściem w życie uchwalonych zmian, świadczy o wielkiej wyobraźni lokalnych władz Łukowa i sąsiednich gmin, a także merytorycznych partnerów, którym powierzyli oni opracowanie modelu i całej strategii.

Dziś prace nad strategiami ponadlokalnymi (albo w uproszczonej wersji ponadlokalnymi progra­mami rozwoju) trwają już w wielu miejscach, w tym w ramach realizowanego przez Związek projektu CWD. Nikt jednak nie odbierze Łukowianom palmy pierwszeństwa. Na marginesie – także inne przed­sięwzięcia prowadzone przez władze Łukowa świadczą o dobrej jakości tamtejszej pracy samorządowej na rzecz lokalnej społeczności. A nie jest łatwo, bo różnice podejścia, interesów poszczególnych miejscowości obszaru funkcjonalnego, dotychczasowych priorytetów, są niemałe, mimo że chodzi praktycznie o jeden powiat.

Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

(apo)

Pozostałe aktualności

Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
frl12-2.jpg
Polityka rozwoju miast – nowe uwarunkowania
13 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany z punktu widzenia planowania strategicznego samorządów.
Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
FRL-sem12-1-poprawiona.jpg
O partnerstwie i współpracy samorządów - prezentacje i zapis wideo seminarium
O współpracy pomiędzy JST – w kontekście nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o doświadczenia miast – mówiono podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
FRL-sem12-1-poprawiona.jpg
O partnerstwie i współpracy – zapraszamy na transmisję seminarium
W czwartek, 12 listopada zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem spotkanie będzie poświęcone współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne.
Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
FRL-sem12-1-poprawiona.jpg
O partnerstwie i współpracy – zapraszamy na kolejne seminarium
Współpraca pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne oraz korzyści płynące z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań będą tematem kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy