Łuków - Najnowocześniej zarządzane miasto w Polsce

Display  uk w
Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

Pod koniec listopada 2020 roku weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera ona zupełnie nowe rozwiązania zwłaszcza w odniesieniu do opracowywanej dla obszaru funkcjonalnego ponadlokalnej strategii rozwoju, zawierającej m.in. model funkcjonalno-przestrzenny obszaru.

Łuków wraz z otaczającymi gminami podjął wyzwanie, zanim jeszcze nowelizacja weszła w życie. Dzięki temu ponadlokalna strategia rozwoju dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa, zawierająca model struktury funkcjonalno-przestrzennej, była gotowa w grudniu 2020 roku! Pewną rolę w tym rekordowym tempie odegrał zapewne Lubelski Urząd Marszałkowski, który zapowiedział, że obszarami wsparcia w przyszłym RPO będą miejskie obszary funkcjonalne.

Jednak podjęcie tych prac na podstawie projektu nowelizacji, a finalizowanie praktycznie jeszcze w okresie przed wejściem w życie uchwalonych zmian, świadczy o wielkiej wyobraźni lokalnych władz Łukowa i sąsiednich gmin, a także merytorycznych partnerów, którym powierzyli oni opracowanie modelu i całej strategii.

Dziś prace nad strategiami ponadlokalnymi (albo w uproszczonej wersji ponadlokalnymi progra­mami rozwoju) trwają już w wielu miejscach, w tym w ramach realizowanego przez Związek projektu CWD. Nikt jednak nie odbierze Łukowianom palmy pierwszeństwa. Na marginesie – także inne przed­sięwzięcia prowadzone przez władze Łukowa świadczą o dobrej jakości tamtejszej pracy samorządowej na rzecz lokalnej społeczności. A nie jest łatwo, bo różnice podejścia, interesów poszczególnych miejscowości obszaru funkcjonalnego, dotychczasowych priorytetów, są niemałe, mimo że chodzi praktycznie o jeden powiat.

Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

(apo)

Pozostałe aktualności

Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem20 www
Po raz drugi o Krajowej Polityce Miejskiej – zapraszamy na seminarium FRL
Tworzeniu i wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej będzie poświęcone dwudzieste już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. ZMP zaprasza do rozmowy o aktualnie toczących się pracach nad aktualizacją KPM.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
Thumb 1 3 frl sem19 1 2 www
O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego - relacja i zapis wideo seminarium FRL
Narzędzia planowania strategicznego, które wypracował Związek Miast Polskich i przetestował już wspólnie z miastami były tematem seminarium XIX Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego 28 maja br.
Inne
Thumb 1 3 kongres polityki miejskiej grafika
Zapraszamy na sesję ZMP na temat rozwoju małych i średnich miast na Kongresie Polityki Miejskiej
Trwa rejestracja na największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. Podczas Kongresu Związek zaprasza na sesję na temat budowania potencjału małych i średnich miast.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
Thumb 1 3 grafika zrzut semin 28 05
O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję seminarium online pt. „Sprawdź, jak zmienia się twoje miasto i zaplanuj jego dalszy rozwój! Metoda i narzędzia planowania strategicznego Związku Miast Polskich”.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
Thumb 1 3 frl sem19 1 2 www
O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego - zapraszamy na seminarium FRL
Dziś jeszcze można rejestrować się na seminarium online pt. „Sprawdź, jak zmienia się twoje miasto i zaplanuj jego dalszy rozwój! Metoda i narzędzia planowania strategicznego Związku Miast Polskich”.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 frl sem18
Krajowa Polityka Miejska – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Ponad 320 osób – przedstawicieli miast oraz ekspertów - uczestniczyło 8 kwietnia br. w seminarium poświęconym pracom prowadzonym nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

Partnerzy