Łuków - Najnowocześniej zarządzane miasto w Polsce

Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

Pod koniec listopada 2020 roku weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera ona zupełnie nowe rozwiązania zwłaszcza w odniesieniu do opracowywanej dla obszaru funkcjonalnego ponadlokalnej strategii rozwoju, zawierającej m.in. model funkcjonalno-przestrzenny obszaru.

Łuków wraz z otaczającymi gminami podjął wyzwanie, zanim jeszcze nowelizacja weszła w życie. Dzięki temu ponadlokalna strategia rozwoju dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa, zawierająca model struktury funkcjonalno-przestrzennej, była gotowa w grudniu 2020 roku! Pewną rolę w tym rekordowym tempie odegrał zapewne Lubelski Urząd Marszałkowski, który zapowiedział, że obszarami wsparcia w przyszłym RPO będą miejskie obszary funkcjonalne.

Jednak podjęcie tych prac na podstawie projektu nowelizacji, a finalizowanie praktycznie jeszcze w okresie przed wejściem w życie uchwalonych zmian, świadczy o wielkiej wyobraźni lokalnych władz Łukowa i sąsiednich gmin, a także merytorycznych partnerów, którym powierzyli oni opracowanie modelu i całej strategii.

Dziś prace nad strategiami ponadlokalnymi (albo w uproszczonej wersji ponadlokalnymi progra­mami rozwoju) trwają już w wielu miejscach, w tym w ramach realizowanego przez Związek projektu CWD. Nikt jednak nie odbierze Łukowianom palmy pierwszeństwa. Na marginesie – także inne przed­sięwzięcia prowadzone przez władze Łukowa świadczą o dobrej jakości tamtejszej pracy samorządowej na rzecz lokalnej społeczności. A nie jest łatwo, bo różnice podejścia, interesów poszczególnych miejscowości obszaru funkcjonalnego, dotychczasowych priorytetów, są niemałe, mimo że chodzi praktycznie o jeden powiat.

Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

(apo)

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy