Kamil Wieder - Oczekiwane produkty i rezultaty programu Human Smart City

Kamil Wieder, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast", które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.

Partnerzy