Krzysztof Głomb - Rozwój cyfrowy miast - wyzwania współpracy samorządów i Ministerstwa Cyfryzacji

Krzysztof Głomb, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją samorządową - wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast", które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.

Partnerzy