Łukasz Dąbrówka - Rola liderów miejskich i przywództwa w procesie transformacji cyfrowej

Łukasz Dąbrówka, doradca strategiczny ZMP - wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast", które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.

Partnerzy