Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – spotkanie konsultacyjne dla miast

Zapis spotkania, które odbyło się w wersji online dnia 14 stycznia 2022 r.

Partnerzy