K. Markiel, G. Godziek - Rola przemysłów czasu wolnego w aktywizacji społecznej gospodarczej miasta

Krzysztof Markiel, Grzegorz Godziek, doradcy miast ZMP - wystąpienie podczas VII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Markowe miasto. Jak rozwijać i promować wewnętrzny potencjał miasta", które odbyło się on-line w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Partnerzy