Ryszard Grobelny - Mieszkalnictwo jako potencjał endogenny małych i średnich miast

Ryszard Grobelny, doradca strategiczny ZMP - wystąpienie podczas IV seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Mieszkalnictwo istotnym czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się w wersji on-line w dniu 4 czerwca 2020 r.

Partnerzy