Oława - Współpraca ponadlokalna, adaptacja zdegradowanego kompleksu stajni

Władysław Niemas, prezes TBS Kamienna Góra - wystąpienie podczas IV seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Mieszkalnictwo istotnym czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się w wersji on-line w dniu 4 czerwca 2020 r.

Partnerzy