Płock – Hackathon miejski jako narzędzie angażowania mieszkańców

Jacek Terebus, wiceprezydent Płocka - wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast", które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.

Partnerzy