Kielce – Zastosowana informacji przestrzennej w zarządzaniu miastem oraz partycypacji społecznej

Anna Dwurnik, główny specjalista Urzędu Miasta Kielce - wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast", które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.

Partnerzy