Kraków - Koordynacja promocji miasta czyli … pieniądze to nie wszystko cz.2

Monika Chylaszek, Rafał Perłowski, dyrektorzy Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa - wystąpienie podczas VII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Markowe miasto. Jak rozwijać i promować wewnętrzny potencjał miasta", które odbyło się on-line w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Partnerzy