O Krajowej Polityce Miejskiej - relacja i zapis wideo seminarium FRL

Krajowa Polityka Miejska 2030 Opublikowano: 24.06.2021
Po raz drugi przedstawiciele miast i eksperci rozmawiali o Krajowej Polityce Miejskiej podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Podsumowano dotychczasowe prace nad rekomendacjami dla KPM 2030.

Było to dwudzieste już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem Związek Miast Polskich zaprosił do rozmowy o aktualnie toczących się pracach nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

Seminarium pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 – samorząd lokalny w jej tworzeniu i wdrażaniu II” odbyło się 24 czerwca br.

Podczas spotkania Wiktoria Saganowska, naczelnik w Departamencie Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała główny cel prowadzonych obecnie prac. A ma nim być zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców. Zapowiedziała, że jesienią ministerstwo chce uruchomić proces konsultacji wypracowanych rozwiązań w ramach Krajowego Forum Miejskiego. Plan zakłada, że w pierwszym kwartale 2022 roku nowa Krajowa Polityka Miejska zostanie przyjęta.

Przez ostatnie miesiące ponad 180 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, przygotowywało w kontekście kluczowych wyzwań propozycje rozwiązań do nowej Krajowej Polityki Miejskiej. Tą międzyśrodowiskową dyskusję zorganizowało Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Przeprowadzono ok. stu spotkań. Ich celem było zidentyfikowaniem wyzwań i problemów odpowiedzialnej urbanizacji i zrównoważonego rozwoju polskich miast, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Ta gigantyczna praca zakończyła się wypracowaniem 42 wyzwań i 121 rekomendacji.

Wyzwania i rozwiązania zostały opracowane i zgrupowane wokół 6 tematów:

 1. Kształtowanie przestrzeni
 2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy
 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
 4. Transport i mobilność miejska
 5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne
 6. Zarządzanie i finanse publiczne

Można się z nimi zapoznać także według celów KPM 2030:

 1. Miasto dostępne
 2. Miasto kompaktowe
 3. Miasto zielone
 4. Miasto inteligentne
 5. Miasto produktywne

Jeszcze do końca czerwca Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do komentowania tych zagadnień oraz wysłania uwag na opm@irmir.pl.

Związek Miast Polskich uczestniczy - poprzez swych przedstawicieli oraz organizowanie spotkań takich jak seminaria FRL – w pracach nad aktualizacją KPM. Również Związek zbiera opinie, refleksje i postulaty z miast. W trakcie seminarium poświęconego nowej polityce miejskiej przedstawione zostały postulaty i komentarze Związku Miast Polskich do pięciu celów, jakie zostały wyodrębnione w „Założeniach aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej”: Miasto sprawiedliwe, Miasto produktywne, Miasto zielone, Miasto inteligentne oraz Miasto kompaktowe.
Przedstawione zostały także szersze, horyzontalne uwarunkowania prawne i finansowe, jakie warunkują efektywne wdrażanie KPM.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo całego seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załącznikach).


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.

(epe)

Załączniki:
Wiktoria Saganowska - W kierunku zrównoważonej transformacji polskich miast - nowa Krajowa Polityka Miejska
Karol Janas - Podsumowanie prac grup eksperckich
KPM 2030 - Cel 1: Miasto dostępne/sprawiedliwe
KPM 2030 - Cel 2: Miasto produktywne
KPM 2030 - Cel 3: Miasto zielone
KPM 2030 - Cel 4: Miasto inteligentne
KPM 2030 - Cel 5: Miasto kompaktowe
Andrzej Porawski - Uwarunkowania prawne polityki miejskiej
Jan Maciej Czajkowski - Uwarunkowania finansowe rozwoju miast
Katarzyna Śpiewok - Rozwój potencjału instytucjonalnego miast

Pozostałe aktualności

Rewitalizacja
Poza metropolią – o jakości życia w małych i średnich miastach
Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość. W Pleszewie podczas konferencji „Poza metropolią” dyskutowano na temat życia w małych i średnich miastach. Konferencja zgromadziła przedstawi...
Rewitalizacja
Rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach – zapraszamy na konferencję i seminarium FRL
Zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, tym razem w formule stacjonarnej. Seminarium będzie towarzyszyć konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewita...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

Partnerzy